Priznanja

 • KAVELJC, KORENINA: za vseh pet opravljenih nalog; od starosti 70 oziroma 65 let naprej velja tudi opravljeni program za seniorje oz. seniorke.
 • MALO PRIZNANJE: za štiri opravljene naloge ali izpolnitev 80% programa za seniorje oz. seniorke.
 • VELIKA VZPODBUDA: za tri opravljene naloge ali izpolnitev 60% programa za seniorje oz. seniorke.
 • DREVO ŽIVLJENJA: družinsko priznanje, če sodelujejo vsaj 3 odrasli družinski člani, vsak pa mora opraviti najmanj po štiri naloge.
 • ŠPORTNA DRUŽINA: za družine s šoloobveznimi otroki 

Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in druženjem bo predvidoma ob koncu novembra 2022. Kraj in datum bomo pravočasno sporočili.

Pričujoči letni program je bil potrjen na sestanku IO ŠD Brazde vzdržljivosti, dne 13. 04. 2022.

Dodatna pojasnila glede zahtev in norm:

 • Eno disciplino – razen plavanja – je mogoče nadomestiti z drugo.
 • Za udeležence med 60 in 70 let ter udeleženke med 60 in 65 let časovne norme niso več obvezne, dolžine pa se ne spremenijo. Zadostujejo prihodi v cilj znotraj organizatorjeve časovne omejitve!
 • Za udeležence, stare 70 let ali več veljajo enake norme kot za ženske od 60 do 65 let. Izjema je plavanje, kjer zadostuje dolžina 1.000 m.
 • Za udeleženke, stare 65 let ali več, veljajo polovični ženski pogoji do starosti 60 let, in sicer brez časovnih norm.
 • Seniorski program lahko izberejo moški, ko dopolnijo 70 let in ženske, ko dopolnijo 65 let.

Naloge za seniorje in seniorke (seniorski program za moške in ženske, stare do 80 let)*:

Ena osnovna enota posamezne seniorske aktivnosti znaša:

 1. Hoja v trajanju 1,5 ure
 2. Kolesarjenje v trajanju 1 ure
 3. Plavanje v trajanju 0,5 ure brez predpisane dolžine oziroma Cooperjev test
 4. Smučarski tek v trajanju 1 ure
 5. Obiski manj zahtevnih vzpetin (na primer v okolici Ljubljane: Rožnik, Šmarna gora, Toško čelo, Golovec, Katarina,…)
 6. Aktivno sodelovanje na organiziranih srečanjih v plesnih klubih.

*Opomba: Pri dopolnjenih 80 letih se trajanje seniorskih aktivnosti lahko zmanjša na polovico, po dopolnjenih 90 letih pa na četrtino osnovnih seniorskih enot!

Seniorski program, ki na letni ravni obsega 50 osnovnih enot oziroma dejanski starosti prilagojenih enot, je mogoče kombinirati z osnovnim programom K&K. Pri tem vsaka naloga osnovnega programa K&K odtehta deset (10) enot seniorskih aktivnosti. Mogoče so vse kombinacije, in sicer od samo ene vrste aktivnosti (npr. 50 evidentiranih sprehodov – 50 enot hoje) do vseh mogočih seštevkov, ki dajo letno vsoto najmanj 50 enot aktivnosti. Zaželena je raznovrstnost. Ker je hoja osnovna oblika gibanja v naravi, ki jo lahko gojimo kjer koli in dokler nas noge držijo pokonci, je vztrajnostna hoja najbolj primerna. Zato naj bi bil poudarek seniorjev in seniork prav na hoji.

Za 40 opravljenih nalog (enot) seniorskega programa se podeli priznanje Velika vzpodbuda, za 30 opravljenih nalog (enot) pa Malo priznanje! Vodenega plavanja za ŠD Brazde vzdržljivosti, ki poteka v bazenih na Kodeljevem, se ne upošteva za seniorski program!

 • Veljajo tudi druge enakovredne prireditve doma in v tujini. Izpolnitev nalog na takih prireditvah se dokaže z uradnimi rezultati, ki jih priložite letnemu poročilu. Udeležbo na gorskih pohodih izven predstavljenega programa se dokazuje z žigi, potrditvami soudeležencev, fotografijami z vrhov ali s podpisi vodij posameznih pohodov.
 • V posebnem primeru se lahko podeli lovorika K&K tudi osebam, ki zaradi zdravstvenih težav niso mogle opraviti celotnega programa. Priznanje se v takih primerih podeli s posebnim sklepom izvršnega odbora društva.
 • Člani/ce ŠD Brazde vzdržljivosti, ki sodelujejo le pri vodeni vadbi plavanja, morajo za ohranitev članstva v tekočem letu opraviti vsaj en Cooperjev test (12 minut plavanja), in sicer hkrati z ostalimi preizkusi ŠD Brazde vzdržljivosti, ki potekajo pod okriljem ŠD Riba v bazenu na Kodeljevem!
 • Za 40 opravljenih nalog seniorskega programa se podeli priznanje Velika vzpodbuda, za 30 opravljenih nalog pa Malo priznanje! Vodenega plavanja za ŠD Brazde vzdržljivosti, ki poteka v bazenih na Kodeljevem, se ne upošteva za seniorski program!
  – Veljajo tudi druge enakovredne prireditve doma in v tujini. Izpolnitev nalog na takih prireditvah se dokaže z originalnimi rezultati, ki jih pošljete društvu. Udeležbe na gorskih pohodih izven predstavljenega programa se dokazuje z žigi ali fotografijami z vrhov ali s podpisi vodij posameznih pohodov.
  – V posebnem primeru se lahko podeli lovorika K&K tudi osebam, ki zaradi zdravstvenih težav niso mogle opraviti celotnega programa. Priznanje se v takih primerih podeli s posebnim sklepom izvršnega odbora društva.
  – Člani/ce ŠD Brazde vzdržljivosti, ki sodelujejo le pri vodeni vadbi plavanja, morajo za ohranitev članstva v tekočem letu opraviti vsaj en Cooperjev test, in sicer hkrati z ostalimi preizkusi ŠD Brazde vzdržljivosti, ki potekajo pod okriljem PD Riba v bazenu na Kodeljevem!
  Ugodnosti:
  – Skupni sezonski treningi teka in kolesarjenja so organizirani v Ljubljani. Zbirno mesto je parkirišče pri vhodu v živalski vrt, in sicer ob sredah ob 16.30 in ob nedeljah ob 10. uri. (po predhodnem dogovoru), Za skupne treninge daje informacije: Milivoj Kodrič (041 578 872).
  – Treningi smučarskega teka na Nordijskem centru Bonovec pri Medvodah so za starejše od 70 let brezplačni. Za ostale člane/ice ŠD Brazde vzdržljivosti v sezoni 2018/19 pokrije stroške društvo.
  – Vadba plavanja poteka v zimski in poletni sezoni v bazenih Kodeljevo, in sicer izključno pod vodstvom vaditeljev PD Riba ter skladno z dodeljenimi urami MOL).
  – Za družine s šoloobveznimi otroki smo na pobudo šol pripravili akcijo ŠPORTNA DRUŽINA – KAVELJČKI in KORENINICE. Po predhodnih dogovorih z mamicami in očki bo na katerikoli prireditvi omogočena izpolnitev naslednjih nalog (brez časovnih norm): TEK NA SMUČEH: min. 3 km, TEK: min. 1,5 km, KOLESARJENJE: min. 7 km, IZLET V HRIBE: min. 1000 m n. v. (štejejo tudi družinski izleti!), PLAVANJE: 50 m.
  Opombe:
  • Do sedaj smo lahko pridobili navedene podatke o prireditvah in organizatorjih. Za smučarske teke so možnosti izvedbe in termini odvisni od snežnih razmer. Zato redno spremljajte obvestila v javnih občilih in na internetu.
  • Pri teku na smučeh, teku in kolesarjenju se upošteva tudi prireditve, ki so zaradi organizacijskih značilnosti do največ 25 % krajše od predpisanih dolžin.
  • Poudarjeni teksti prireditve so namenjene druženju članov ŠD Brazde vzdržljivosti. Zato je zaželena čim večja udeležba!