Priznanja

 • KAVELJC, KORENINA: za vseh pet opravljenih nalog; od starosti 70 oziroma 65 let naprej velja tudi opravljeni program za seniorje oz. seniorke.
 • MALO PRIZNANJE: za štiri opravljene naloge ali izpolnitev 80% programa za seniorje oz. seniorke.
 • VELIKA VZPODBUDA: za tri opravljene naloge ali izpolnitev 60% programa za seniorje oz. seniorke.
 • DREVO ŽIVLJENJA: družinsko priznanje, če sodelujejo vsaj 3 odrasli družinski člani, vsak pa mora opraviti najmanj po štiri naloge.
 • ŠPORTNA DRUŽINA: za družine s šoloobveznimi otroki 

Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in druženjem bo predvidoma ob koncu novembra 2024. Kraj in datum bomo pravočasno sporočili.

Dodatna pojasnila glede zahtev in norm:

 • Eno disciplino – razen plavanja – je mogoče nadomestiti z drugo.
 • Za moške in ženske, starejše od 60 let, časovne norme niso več obvezne. Ostala določila so podana pri posameznih disciplinah in povzeta v tabelah. Zadostujejo prihodi v cilj znotraj organizatorjevih časovnih omejitev!
 • Za moške med 60. in 70. letom in za ženske med 60. in 65. letom veljajo, razen plavanja, enake dolžine kot do starosti 60 let, vendar brez časovnih norm. Pri plavanju zadošča razdalja 1.000 m, vendar je v tem primeru potrebno opraviti še eno dodatno nalogo.
 • Za moške, stare 70 let ali več, veljajo enake norme kot za ženske od 60 do 65 let, vključno s plavanjem, kjer zadostuje dolžina 1.000 m.
 • Za ženske, stare 65 let ali več, veljajo polovične ženske norme do starosti 60 let.
 • Seniorski program lahko izberejo moški, ko dopolnijo 70 let in ženske, ko dopolnijo 65 let.

 

Pri starostnih skupinah se upošteva koledarsko leto, v katerem se doseže predpisano starostno mejo.

 

Naloge za seniorje in seniorke (seniorski program za moške in ženske, stare do 80 let)*:

Ena enota seniorske aktivnosti (ESA) znaša:

 1. Hoja v trajanju 1,5 ure
 2. Kolesarjenje v trajanju 1 ure
 3. Plavanje v trajanju 0,5 ure brez predpisane dolžine oziroma Cooperjev test
 4. Smučarski tek v trajanju 1 ure
 5. Obiski manj zahtevnih vzpetin (na primer v okolici Ljubljane: Rožnik, Šmarna gora, Toško čelo, Golovec, Katarina,…)
 6. Aktivno sodelovanje na organiziranih srečanjih v plesnih klubih.

*Opomba: Po dopolnjenem 80. letu se enote oziroma trajanje(zahtevnost) seniorskih aktivnosti (ESA) lahko zmanjša na polovico, po dopolnjenem 90. letu pa se zahtevnost lahko zmanjša na četrtino osnovnih seniorskih enot, ki veljajo do starosti 80 let.!

 

Seniorski program, ki na letni ravni obsega 50 osnovnih in dejanski starosti prilagojenih enot, je mogoče kombinirati z osnovnim programom K&K. Pri tem vsaka naloga osnovnega programa K&K odtehta deset (10) enot seniorskih aktivnosti. Mogoče so vse kombinacije, in sicer od samo ene vrste aktivnosti (npr. 50 evidentiranih sprehodov – 50 enot hoje) do vseh mogočih seštevkov, ki dajo letno vsoto najmanj 50 enot seniorske aktivnosti. Zaželena je raznovrstnost! Ker je hoja osnovna oblika gibanja v naravi, ki jo lahko gojimo kjer koli in dokler nas noge držijo pokonci, je vztrajnostna hoja najbolj primerna. Zato naj bi bil poudarek seniorjev in seniork prav na hoji.

Za 40 opravljenih nalog (ESA) seniorskega programa se pridobi malo priznanje, za 30 opravljenih nalog (ESA) pa priznanje velika vzpodbuda! Vodenega plavanja za ŠD Brazde vzdržljivosti, ki poteka v bazenih na Kodeljevem, se ne upošteva za pridobitev priznanj ŠD Brazde vzdržljivosti!

 • Veljajo tudi druge enakovredne prireditve doma in v tujini. Izpolnitev nalog na takih prireditvah se dokaže z uradnimi rezultati, ki jih je potrebno priložiti letnemu poročilu. Udeležbo na gorskih pohodih izven predstavljenega programa se dokazuje z žigi, potrditvami soudeležencev, fotografijami z vrhov ali s podpisi vodje posameznega pohoda.
 • V posebnem primeru se lahko podeli lovorika K&K tudi osebam, ki zaradi zdravstvenih težav niso mogle opraviti celotnega programa. Priznanje se v takih primerih podeli s posebnim sklepom izvršnega odbora društva.
 • Člani in članice ŠD Brazde vzdržljivosti, ki sodelujejo le pri vodeni vadbi plavanja, morajo za ohranitev članstva v tekočem letu opraviti vsaj en Cooperjev test (12 minut plavanja), in sicer v razpisanih terminih, to je hkrati z ostalimi preizkusi ŠD Brazde vzdržljivosti, ki potekajo pod okriljem ŠD Riba v bazenih na Kodeljevem!

 

1.     Seniorski program

Starostna skupina (leta)

Moški

Ženske

Norme

Seniorski program

Opombe

65 – 80

/

Da

Skupni seštevek 50 ESA

Da

ESA: enota seniorske aktivnosti

70 – 80

Da

/

Skupni seštevek 50 ESA

Da

 

80 – 90

Da

Da

Skupni seštevek 50 ESA*

Da

ESA* se zmanjša na polovico

>90

Da

Da

Skupni seštevek 50 ESA**

Da

ESA** se zmanjša na četrtino

Ugodnosti:

 • Skupni sezonski treningi teka in kolesarjenja so organizirani v Ljubljani. Zbirno mesto je na Poti spominov in tovarištva (PST) ob zahodnem bregu Koseškega bajerja (Kmečka pot), in sicer ob sredah ob 16.30 in ob nedeljah ob 10. uri. (Potreben je predhodni dogovor!). Za skupne treninge daje informacije: Milivoj Kodrič (041 578  872).
 • Treningi smučarskega teka na Nordijskem centru Bonovec v Preski pri Medvodah so za starejše od 70 let ob delavnikih v dopoldanskem času brezplačni. Za ostale člane in članice ŠD Brazde vzdržljivosti tudi v sezoni 2023/2024 pokrije stroške društvo.
 • Plavanje za starejše od 65 let in upokojence, ki ga na osnovi pogodbe omogoča MOL – Oddelek za šport, poteka v zimski in poletni sezoni v bazenih Kodeljevo, in sicer izključno pod vodstvom vaditeljev ŠD Riba ter skladno s količino ur, ki jih je dodelila MOL.
 • Družinam s šoloobveznimi otroki so namenjene akcije ŠPORTNA DRUŽINA KAVELJČKI in Po predhodnih dogovorih s starši bo na katerikoli društveni prireditvi ali ob terminih društvenih treningov omogočena izpolnitev naslednjih nalog (brez časovnih norm): TEK NA SMUČEH: min. 1,5 km, TEK: min. 1 km, KOLESARJENJE: min. 5 km, IZLET V HRIBE: min. 1000 m n. v. (štejejo tudi družinski izleti!), PLAVANJE: 100 m.

*Opomba: Pri dopolnjenih 80 letih se trajanje seniorskih aktivnosti lahko zmanjša na polovico, po dopolnjenih 90 letih pa na četrtino osnovnih seniorskih enot!

Seniorski program, ki na letni ravni obsega 50 osnovnih enot oziroma dejanski starosti prilagojenih enot, je mogoče kombinirati z osnovnim programom K&K. Pri tem vsaka naloga osnovnega programa K&K odtehta deset (10) enot seniorskih aktivnosti. Mogoče so vse kombinacije, in sicer od samo ene vrste aktivnosti (npr. 50 evidentiranih sprehodov – 50 enot hoje) do vseh mogočih seštevkov, ki dajo letno vsoto najmanj 50 enot aktivnosti. Zaželena je raznovrstnost. Ker je hoja osnovna oblika gibanja v naravi, ki jo lahko gojimo kjer koli in dokler nas noge držijo pokonci, je vztrajnostna hoja najbolj primerna. Zato naj bi bil poudarek seniorjev in seniork prav na hoji.

Za 40 opravljenih nalog (enot) seniorskega programa se podeli priznanje Velika vzpodbuda, za 30 opravljenih nalog (enot) pa Malo priznanje! Vodenega plavanja za ŠD Brazde vzdržljivosti, ki poteka v bazenih na Kodeljevem, se ne upošteva za seniorski program!

 • Veljajo tudi druge enakovredne prireditve doma in v tujini. Izpolnitev nalog na takih prireditvah se dokaže z uradnimi rezultati, ki jih priložite letnemu poročilu. Udeležbo na gorskih pohodih izven predstavljenega programa se dokazuje z žigi, potrditvami soudeležencev, fotografijami z vrhov ali s podpisi vodij posameznih pohodov.
 • V posebnem primeru se lahko podeli lovorika K&K tudi osebam, ki zaradi zdravstvenih težav niso mogle opraviti celotnega programa. Priznanje se v takih primerih podeli s posebnim sklepom izvršnega odbora društva.
 • Člani/ce ŠD Brazde vzdržljivosti, ki sodelujejo le pri vodeni vadbi plavanja, morajo za ohranitev članstva v tekočem letu opraviti vsaj en Cooperjev test (12 minut plavanja), in sicer hkrati z ostalimi preizkusi ŠD Brazde vzdržljivosti, ki potekajo pod okriljem ŠD Riba v bazenu na Kodeljevem!
 •