Predstavitev

Organizacija društva:
Dolgi naziv
ŠPORTNO DRUŠTVO BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI
Matična številka: Š1202863000
Davčna številka: 63697793
Datum vpisa v register:7.10.1997.
TRR društva pri LB: 0201-3005-1779-680, BIC banke: LJBASI2X
Reg. organ: Upravna enota Ljubljana Center
 
Član IOKontaktfunkcijaskrbnik
Milivoj Kodrič041 578 872
e-mail
predsednikkoordinacija, tek
Saša Isaković041 703 124
e-mail
pod
predsednik
plavanje, tek na smučeh
Janez Perko031 265 986
e-mail
tajnikdeklica za vse
Bojan Prijatelj041 656 894,
e-mail
član IOkolesarjenje
Marjan Klančar041 990 371,
e-mail
član IOgorništvo, pohodi
Branko Rojc040 614 512,
e-mail
član IO 
Tone Porenta041 510 168,
e-mail
član IO 
Zvonko A. Zrimšek041 863 246,
e-mail
član IO 
Marija Bole040 255 727,
e-mail
član IO 
Božica Pivke-mailčlan IO 

ŠPORTNO DRUŠTVO BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI – KRATKA PREDSTAVITEV DELOVANJA IN USMERITEV
Leta 1979 se je po zgledu skandinavskih dežel tudi v Sloveniji začelo organizirano športno-rekreativno gibanje, poimenovano Brazde vzdržljivosti. Pobudnik je bila Radiotelevizija Ljubljana, pri čemer so odločilno strokovno-organizacijsko vlogo odigrali Mito Trefalt, Stane Urek in Marjan Lah. Pri strokovnem usmerjanju je sodeloval prof. Drago Ulaga, nestor slovenske telesne kulture.
Odločitev za sodelovanje v Brazdah vzdržljivosti zahteva celoletno rekreativno udejstvovanje z vzdržljivostnimi aktivnostmi v naravi. Poudarek je na raznovrstnosti aerobnih disciplin z druženjem ob pripravah in na rekreativnih prireditvah. Naši člani in članice morajo opraviti vzdržljivostne preizkuse v teku na smučeh, teku, kolesarjenju (cestno/gorsko), plavanju in gorništvu oziroma pohodništvu. Za sodelujoče do dopolnjenih 60 let so določene časovne norme. Za starejše časovnih norm ni več, hkrati se s starostjo znižujejo tudi zahtevnosti nalog. Na ta način omogočamo, da brazde vzdržljivosti na prilagojen način lahko orjejo vsi, ki so gibanje v naravi sprejeli kot življenjski slog.
Pod okriljem Radiotelevizije Ljubljana so akcije potekale od začetka v letu 1979 do vključno leta 1993. V letih 1994 – 1997 so se akcije odvijale pod patronatom Športne unije Slovenije – Šport za vse. Od leta 1998 naprej potekajo akcije v okviru Športnega društva Brazde vzdržljivosti.
Sodelujoči, ki opravijo vse predpisane naloge, prejmejo priznanje kaveljc oziroma korenina. 
Od rekordnih 600 do 700 sodelujočih v prvih letih se je število oračev brazd vzdržljivosti zaradi spremenjenih družbenih razmer, staranja in žal tudi umiranja znatno zmanjšalo in se ustalilo pri 40 do 60 članih. V prvem letu akcij najmlajši član, ki uspešno sodeluje od začetka, bo letos dopolnil 74 let. Najstarejši član, ki nas je zapustil v 98. letu, bi letos dopolnil 103 leta. Nekdanji člani, ki ne sodelujejo več v organiziranih akcijah, so še vedno aktivni. Zavedanje o ugodnih učinkih aerobne vadbe jih usmerja v tiste vrste gibanja, ki so zanje najbolj primerne in koristne. Radi povedo, da so bili nekoč kaveljci oziroma korenine in da je bil čas, ko so aktivno sodelovali v Brazdah vzdržljivosti, najlepše obdobje njihovega življenja.
Letos, ko smo zaorali v 45. leto delovanja, nas je najprej narava prikrajšala za sneg. Zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb so do nadaljnjega odpovedane vse rekreativne prireditve, ki so bile vključene v program društva za leto 2020. Posledično smo se usmerili na individualno udejstvovanje in manjše skupine. Prilagodili bomo tudi zahteve za osvojitev priznanj.
Športno udejstvovanje za priznanje kaveljc – korenina je pustilo veliko pozitivnih zgledov in ustvarilo prepoznavno okolje za vključitev športne rekreacije kot pomembne sestavine zdravega življenjskega sloga. Športno društvo Brazde vzdržljivosti je uveljavljen promotor športa za vse – športa za zdravje, torej športa, namenjenega vsem, ki se zavedajo pomena telesnega udejstvovanja in duševnega sproščanja.
Ob 25. kot tudi ob 40. obletnici nepretrganega organiziranega delovanja na področju športne rekreacije je društvo prejelo priznanji Športne unije Slovenije.
Še aktivni člani in članice ŠD Brazde vzdržljivosti smo odločeni vztrajati na poti prijetne in koristne športne rekreacije. Gibanje dodajamo življenju in življenje letom. Posebno pa bi bili veseli novih mlajših članov in članic, ki bi nadaljevali, razvijali in utrjevali tradicijo gibanja v naravi z nespornimi učinki na telesno in duševno zdravje. Torej, pridružite se, ne bo vam žal!
Milivoj Kodrič
Predsednik ŠD Brazde vzdržljivosti
Ljubljana, junij 2020