OBJAVE

Pozdravljeni!

POZOTR: Tokratno obvestilo se nanaša na čas plavanja v četrtek, 4. julija 2024. Danes so nas obvestili, da bo samo  četrtek 4.7.  poletno plavanje potekalo od 6.30 do 7.30, torej za upokojence še sredi noči! Običajni urnik je od 8.00 do 9.00.

 

1.      Plavanje v poletni sezoni 2024:

V petek, 21. junija 2024, so bazene na Kodeljevem odprli za zunanje obiskovalce. Zato bomo od vključno četrtka, 27. junija 2024, do konca avgusta oziroma do zaprtja bazena zaradi menjave vode plavali ob torkih in četrtkih od 8.00 do 9.00.

S prehodom na poletni režim plavanja dosedanje registracije ne veljajo več. Vsi prejemniki te e-pošte boste vključeni na seznam plavalcev ŠD Brazde vzdržljivosti. Zato se ob prvem prihodu na recepciji s pomočjo kartice Urbana lahko registrirate, s čimer bo omogočen vstop na bazen. Na seznamu plavalcev je 52 oseb. Po evidenci je do 31. 05. 2024 poslalo prijavnice in plačalo članarino le 32 oseb. Zato prosim vse, ki še niste uredili članskih obveznost za leto 2024, da to storite še pred registracijo za poletno plavanje.  

2.      Preizkusi plavanja v juliju in avgustu:

Prvi, julijski, preizkus plavanja bo v četrtek, 11. 07. 2024 ob 19.00 in ne v torek, 02. 07. 2024, kot je zapisano v programu nalog za leto 2024!

Drugi preizkus plavanja pa bo v torek, 06. 08. 2024, ob 19. uri in ne v sredo, 07. 08. 2024!

3.      Informacije o plačniku članarine:

Pod zaporedno številko 23 je kot plačnik članarine naveden Bruno Gerzevič (izpis 06. 02. 2024). Ker ni prijavnice na to ime, je bila članarina očitno plačana za drugo osebo. Zato naj član/ica, za katerega/o je članarino vplačal g. Bruno Gerzevič, sporoči za koga je bila plačana članarina.

Uživajte poletje,

Milivoj Kodrič

Spoštovani kaveljci in korenine, še posebno ljubitelji teka na smučeh!

Na Bonovcu so po zaslugi dovolj hladnega vremena uspeli pripraviti toliko umetnega snega, da lahko tečemo na 400 m dolgi progi.

Poligon uradno še ni odprt, vendar ga lahko uporabljamo na lastno odgovornost. Do uradnega odprtja tudi ni vstopnine. Tudi letos bomo člani ŠD Brazde vzdržljivosti lahko tekli brez plačila vstopnine. Ko pridete k blagajni poveste, da ste član/ica ŠD Brazde vzdržljivosti. Vpišete se v zvezek, ki vam ga bo dal blagajnik. Za vse, ki smo stari 70 let ali več, je uporaba brezplačna, vendar le v dopoldanskem času od ponedeljka do petka. Običajno dopuščajo brezplačno uporabo tudi popoldne. Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa zaradi večjega obiska zastonjkarji nismo zaželeni.

Uživajte na snegu,
Milivoj Kodrič

Drage članice, spoštovani člani ŠD Brazde vzdržljivosti!

Ob izteku leta 2023 vam v imenu IO našega društva želim prijetne, doživete in mirne praznike. V novem letu pa naj vas spremljajo zdravje, sreča in tudi dobra družba.

 Eno od poslanstev našega športnega društva je tudi druženje na športno rekreativnih prireditvah in pripravah nanje. Že dobrih 10 let predstavlja plavanje, ki ga omogoča MOL, Oddelek za šport, najbolj množično obliko našega delovanja. Bolj ali manj redno prihaja plavati na Kodeljevo okrog 30 članov. Prejemniki pričujoče e-pošte so tudi nekdanji člani, ki so pred nekaj leti sodelovali pri plavanju. Če želijo, se lahko vrnejo, bodo dobrodošli.

V letu 2023 je društvena priznanja za v celoti ali delno izpolnjen letni program nalog prejelo 30 članov in članic. Hkrati smo imeli tudi 9 jubilantov, in sicer: tri za 10 priznanj, enega za 35 priznanj in pet, ki sodelujejo od samega začetka in so letos prejeli že 45. priznanje kaveljc. Ti kaveljci so:

Bogdan Grom, Janez Perko, Anton Porenta, Branko J. Rojc in Zvonko A. Zrimšek. Želimo jim, da bodo vztrajali še naprej in prišli tudi do 50. priznanja. Vpeljani seniorski program omogoča sodelovanje tudi v zrelih letih. Poleg plavanja seveda, ki je namenjeno upokojencem oziroma starejšim od 65 let.

V prihodnjem letu nadaljujemo po ustaljeni poti. V našem športnem društvu se je potrebno zaradi specifičnosti delovanja prijaviti vsako leto na novo. Član/ica (p)ostane, kdor izpolni priloženo prijavnico in v roku poravna članarino za tekoče leto.

Srečno ob zavedanju, da prava mera telesnih in duševnih aktivnosti znatno prispeva k ohranitvi zdravja in vitalnosti.

Športno društvo Brazde vzdržljivosti

Predsednik:

Milivoj Kodrič

Pozdravljeni!

Z včerajšnjim 37. Pohodom po Levstikovi poti od Litije do Čateža se je zaključila 45. sezona za priznanja kaveljc in korenina, ki poteka v okviru ŠD Brazde vzdržljivosti. Zadnji rok za predajo poročil o opravljenih nalogah je 15. 11. 2023. Kasneje odposlanih poročil ne bomo upoštevali. Poročila naj bodo kratka in enoznačna. Tisti, ki boste poslali skenirano obliko poročila, poskrbite, da bodo poročila zavzela čim manj računalniškega spomina. Letnemu programu priloženi obrazec Poročilo o opravljenih nalogah je primeren za običajni program nalog. Za seniorski program ali kombinacijo običajnega in seniorskega programa pa sami poiščite najprimernejšo obliko posredovanja poročil o opravljenih nalogah v letu 2023.

Poročila pošljite tajniku društva na e-naslov: janez_preko@t-2.net ali z običajno pošto na naslov: Janez Perko, Podgorska cesta 38, 1210 Ljubljana  Šentvid.

Podelitev priznanj z zakusko bo med 10. in 15. decembrom v prostorih ŠD Šentvid, Bokalova ulica 14, 1000 Ljubljana. O natančnem datumu in uri boste pravočasno obveščeni.

Še informacija o plavanju: Negotovosti o nadaljnjem finansiranju plavanja s strani MOL, Oddelek za šport, za sezono 2023/24 je konec. Odločba v obsegu 800 ur (človek ure) in v protivrednosti 7.740,00 EUR je bila s strani Mestne uprave MOL izdana 27. 10. 2023. V imenu ŠD Brazde vzdržljivosti sem pogodbo podpisal v četrtek, 09. 11. 2023. Podpisati jo mora še župan MOL. Iz ovrednotene finančne protivrednosti za možnost uporabe bazenov lahko vidimo, kakšen pomen daje MOL plavanju za upokojence oziroma starejše od 65 let. Zato je pričakovati, da bomo vsi, ki lahko plavamo preko ŠD Brazde vzdržljivosti, te možnosti zaradi ohranjanja zdravja v čim večji meri tudi izkoristili.

Ne pozabite, 45. sezoni sledi 46.!

Lep pozdrav,

Milivoj Kodrič, predsednik ŠD Brazde vzdržljivosti

Pozdravljeni člani in članice ŠD Brazde vzdržljivosti!
V septembru so načrtovane naslednje društvene akcije:
1. Plavanje:
· Pred izpraznitvijo bazena in postavitvijo balona bomo imeli plavanje še dvakrat, in sicer v ponedeljek, 04. 09. 2023 in ne v torek!, 05. 09. 2023, kot bi bilo po dosedanjem poletnem urniku. Zadnje plavanje na planem pa bo v četrtek, 07. 09. 2023. Obakrat z začetkom ob 8.00.

· Z novo sezono plavanja naj bi začeli 03. 10. 2023. Urnik plavanja bo enak kot doslej, to je ob torkih od 10.30 do 11.30 in ob četrtkih od 10.00 do 11.00. Pogodba z MOL, Oddelek za šport, s katero bi še naprej lahko brezplačno uporabljali določeno število prog, še ni podpisana. Upamo, da bomo uspeli z MOL pravočasno urediti formalnosti na dosedanji način.

2. Pohodništvo:
· V soboto, 09. 09. 2023, bo potekal pohod, na katerem nas bo Bogdan Grom vodil po zanimivih kotičkih v okolici Vrhnike. Zberemo se ob 7.30 na parkirišču pred OŠ Ivana Cankarja, Lošca 1 (Tržaška 32), Vrhnika. Dostop je enostaven, pri prihodu z ljubljanske smeri ali z AC se nadaljuje po Tržaški cesti in pri prvem semaforju od Gostišča Mantova v smeri proti Logatcu zavije na levo. Prijaviti se je potrebno do vključno četrtka, 07. 09. 2023, po telefonu na 041 578 872 ali po e-pošti na milivoj.kodric@siol.net.

3. Kolesarjenje:
· Po programu imamo v poletno-jesenskem terminu tri društvena kolesarjenja. Kolesarjenja po panoramski cesti nad Solčavo zaradi posledic poplav v zgornji Savinjski dolini ni mogoče izvesti. Zanesljivo pa bomo izvedli 7. kolesarjenje po Polhograjskih Dolomitih, in sicer v sredo, 20. 09. 2023. Prijave na predhodno navedena kontakta do ponedeljka, 18. 09. 2023. Dobimo se ob 9.30 na območju ŠD Šentvid, Bokalova 14.

· Zahtevnejše kolesarjenje 6. Jamborni krog bomo izvedli le, če se bodo do 11. 09. 2023 prijavili vsaj trije zainteresirani kandidati.
Ostanite zdravi in aktivni tudi v jesenskem delu 45. sezone Brazd vzdržljivosti.
Milivoj Kodrič

Pozdravljeni vsi zainteresirani za plavalni preizkus, razpisan z letnim programom ŠD Brazde vzdržljivosti za leto 2023!

Plavalni preizkus, ki je bil predviden v torek, 01. 08. 2023, se prestavi na naslednji dan. Torej, dobimo se v sredo, 02. 08. 2023, ob 18.45 v vhodni dvorani bazenov na Kodeljevem. S plavanjem (Cooperjev test v trajanju 12 minut, 1.000 m in 2.000 m) začnemo ob 19. uri.

Pozor, to je zadnji termin!
Lp
M. Kodrič

Pozdravljeni člani ŠD Brazde vzdržljivosti!
43. sezona rekreativnih aktivnosti za priznanja ŠD Brazde vzdržljivosti se zaključuje. Prilagojena je bila ukrepom za preprečevanje širjenja okužb z virusom Sars-Cov2. Zato smo z letnim programom predvideli enakovrednost med javnimi športno-rekreativnimi prireditvami in individualnimi aktivnostmi. Vsi, ki ste izpolnili pogoje za eno od priznanj (malo priznanje, velika vzpodbuda, kaveljc/korenina), pošljite pisno sporočilo, in sicer tako kot je bilo določeno s programom nalog za leto 2021. Zadnji rok je 16. 11. 2021! Tisti, ki ste opravljali standardni program, lahko uporabite obrazec poročilo o opravljenih nalogah, ki je bil priložen programu nalog in poslan na e-naslove v februarju 2021. Vsi, ki ste opravljali seniorski program ali kombinacijo, fotokopirajte oziroma skenirajte dnevnik vaših aktivnosti.
Zaželeno je, da poročila pošljete z e-pošto na naslov: janez_perko@t-2.net. Če pa boste pošiljali z navadno pošto, uporabite naslov: Janez Perko, Podgorska cesta 38, 1210 Ljubljana – Šentvid.
Pošte, prejete po 18. novembru 2021, ne bomo upoštevali, zato se potrudite in poročila pošljite do postavljenega roka!
V športni veleblagovnici Decathlon Ljubljana boste morali prejemniki priznanj najkasneje do 15. 12. 2021 opraviti nakup daril v okviru razpoložljivega zneska. Zato moramo čimprej poznati natančno število prejemnikov priznanj. O razpoložljivem znesku in drugih podrobnostih boste prejemniki priznanj pravočasno obveščeni.
Zaključne prireditve ne bo mogoče izpeljati. Zato bomo opravili podelitve priznanj ob terminih plavanja oziroma po dogovoru.
Potrudite se in opravite še zadnjo nalogo za letos, tokrat bolj birokratsko.
Milivoj Kodrič